Bordemirler Sıcak ve Soğuk çelik çekme boru

malzemelerinin 20 mm' den 550 mm çapa kadar muhtelif kalınlıklarda
satışını yapmaktadır .